யாதவப்பேரவையில் துவக்கம் முதல் இன்று வரை நிர்வாகிகளும் அதன் விவரங்களும்

வருடம்தலைவர்பொதுச்செயலாளர்பொருளாளர்
2005 – 2008டாக்டர். காந்தையா யாதவ்திரு. (Late) தங்கராமானுஜம் யாதவ்திரு. (Late)ஆதிகேசவன் யாதவ்
2008 – 2011திரு. சங்கரன் யாதவ், திருநெல்வேலிதிரு. வேலுச்சாமி யாதவ், கோவைதிரு. கோதண்டராமன் யாதவ், பொறுப்பு
2011 – 2014திரு. வேலுச்சாமி யாதவ், கோவைதிரு. வேலுச்சாமி யாதவ், கோவைதிரு. வேலுச்சாமி யாதவ், கோவை
2014 – 2017திரு. வேலுச்சாமி யாதவ், கோவை ( பொதுக்குழு சிறப்பு தீர்மானத்தின்படி இரண்டாவது முறை )திரு. அரசு ஸ்ரீனிவாசன், சென்னைதிரு. கோதண்டராமன் யாதவ் (பொதுக்குழு சிறப்பு தீர்மானத்தின்படி இரண்டாவது முறை
2017-2018திரு. G. G. கண்ணன் யாதவ், சேலம்திரு. தங்கபழம் யாதவ், கோவைதிரு. ஜெய்குமார் யாதவ், சென்னை
2018 – 2020திரு. G. G. கண்ணன் யாதவ், சேலம்திரு. அரசு ஸ்ரீனிவாசன், சென்னைதிரு. ஜெய்குமார் யாதவ், சென்னை