யாதவர் பேரவையின் தலைவர் கண்ணன் தலைமையில் 2021 ஆண்டின்  திட்டமிடுதல் மற்றும் ஆலோசனை கூட்டம் நடைபெற்றது