சமூக நீதி கூட்டமைப்பின் ஒருங்கிணைப்பாளர், வழக்கறிஞர், திரு.திருநாவுக்கரசு அவர்கள், வன்னியர் 10.5 % உள் ஒதுக்கீடு குறித்து சட்டம் தொடர்பான விளக்கத்தின் காணொளி