கோவையில் நடைபெற்ற பிற்படுத்தப்பட்ட சமுதாயத்தினர் உரிமைக்கான கூட்டமைப்பு – உண்ணாவிரதப் போரட்டத்தில் டாக்டர் காந்தையா அவர்களின் சிறப்புரையின் காணொளி