வீரர் அழகு முத்துக்கோன் பெயரை மட்டும் தவிர்த்தது குறித்து அரசியல் விமர்சகர் ரவீந்திரன் துரைசாமி கருத்துகளின் காணொளி