வ. எண்

Community News | சமுதாய செய்திகள்

5 146 BC மற்றும் 115 MBC/DNT சமூகங்கள் கூட்டாக இணைந்து MBC 20% இட ஒதுக்கீட்டில் மாற்றம் செய்யாமல் இருக்க அரசை வலியுறுத்தி மாபெரும் பேரணி  :   06-09-2021
4 முதல்வரை சென்றடையும் வரை இச் செய்தியை வைரலாக்குங்கள் யாதவர் பேரவை தமிழ்நாடு :  15-08-2021
 3 OBC and EWS reservation in all-India Exam for medical courses: NDA MPs request PM Modi :   31-07-2021
 2 Madras high court warns of staying GO for implementation of vanniyar quota  :   28-07-2021
1 வன்னியர் 10.5% இட ஒதுக்கீடு எதிர்த்து 146 BC & 115 BC/DNT சமூகங்களின் சமூகநீதி கூட்டமைப்பு போராட்டம் :  19-07-2021